Nasz Kodeks etyki i kultury żywności w zakładzie,

  1. Bezpieczeństwo konsumenta celem nadrzędnym.
  2. Każdy pracownik pracujący w Naszym zakładzie, deklaruje przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących produkcji żywności na każdym jej etapie i wdrażanie aktualnie obowiązujących systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością.
  3. Wszystkie surowce, dodatki do żywności oraz materiały opakowaniowe muszą być zaopatrzone w odpowiednie atesty, potwierdzające ich zastosowanie.
  4. Za złe, nieetyczne uważa się produkowanie żywności w sposób niezgodny z prawem na jakimkolwiek etapie, Każdy pracownik musi bezwzględnie zgłaszać takie przypadki poprzez stosowanie poufnego systemu zgłoszeń. Skrzynka znajduje się w stołówce.
  5. Niedopuszczalne jest fałszowanie produktów i wprowadzanie konsumentów w błąd w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści ekonomicznych i przewagi rynkowej. Wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby na żadnym z etapów produkcji żywności nie dochodziło do zafałszowań, a wykryte przypadki eliminować i zgłaszać.
  6. Jasna i precyzyjna niewprowadzająca w błąd informacja w znakowaniu wyrobów.